puud

Ettevõttest

OÜ Sinumaa on Eesti kapitali põhinev ettevõte, mis tegeleb metsa- ja põllumaa ostu ja haldamisega. Meie missioon on luua Eestis jätkusuutlik metsa- ja põllumaa üksus. Majandame oma metsa- ja põllumaid heaperemehelikult Eesti olusid silmas pidades. Kindlustame oma metsade tootlikuse ning metsa kui looduskeskkonna säilitamise, kasutades oma töös kogemustega spetsialiste nii oma töötajate kui koostööpartnerite näol.
AAA